Pilotprojekt mentalindex

SRRS har, efter förfrågan från Svenska Kennelklubben (SKK), beslutat att delta i SKKs pilotprojekt gällande mentalindex baserat på Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH). Syftet med att delta i projektet är att utvärdera om mentalindex kan vara ett användbart verktyg i avelsarbetet för mentala egenskaper hos rhodesian ridgeback.

När uppfödare planerar en valpkull så utgår man ofta från de tilltänkta föräldrarnas egna egenskaper avseende exempelvis hälsa, mentalitet och exteriör. De flesta egenskaper har en okänd arvsgång och utfallet hos avkommorna beror på genetiska förutsättningar, där flera gener samverkar, i kombination med olika miljöfaktorer (d.v.s yttre påverkan). Men tyvärr är det sällan så enkelt att hundarna med de ”bästa” resultaten per automatik nedärver dessa till alla sina avkommor.

För att få en så bra förutsägelse som möjligt om utfallet hos avkommorna måste man därför vid planeringen av en valpkull beakta både avelsdjurens egna egenskaper och egenskaper hos deras släktingar som till exempel föräldrar, syskon och avkommor. Avseende mentalitet är det i princip omöjligt att manuellt sammanställa data från alla släktingars BPH, och då kan mentalindex vara ett utmärkt hjälpmedel i avelsarbetet.

Genom mentalindex får vi ett statistiskt mått, ett värde, på en hunds förväntade nedärvningsförmåga för olika egenskaper. Dessa värden kan jämföras mellan individer för att på så sätt kombinera avelsdjur som har ökade förutsättningar att producera avkommor med de mentala egenskaper som eftersträvas. Mentalindex kommer inte att säga allt om de planerade avkommornas mentalitet och personlighet, men kan ge vägledning om vilket utfall man kan förvänta sig för de egenskaper som indexet omfattar.

Viktigt att komma ihåg är att detta är just ett pilotprojekt och att givna svar kanske inte alltid kommer att finnas. Vi måste lära oss tillsammans och projektet kommer inte att bli vare sig bättre eller sämre än vad vi själva gör det till!

För med information om projektet och mentalindex, se dokumentlänkarna till höger på denna sida.
Vid frågor välkommen att kontakta SRRS/MK, e-post mk@srrs.org.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo