Välkommen till SRRS

Rhodesian ridgeback har sitt ursprung i södra Afrika där den främst användes till jakt och som vakthund. I Sverige är rasen i första hand en uppskattad sällskapshund för den aktiva hundägaren men används också framgångsrikt bland annat vid eftersök. Rhodesian ridgeback tillhör rasgrupp 6 "Drivande hundar samt sök- och spårhundar".

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och därmed SKKs samtalspartner i de frågor som rör rhodesian ridgeback. SRRS har idag cirka 1500 medlemmar och har i egenskap av specialklubb bl.a rätt att arrangera officiella prov och utställningar.

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, ridgebackuppfödarna och inte minst för hundarna och hundägarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa samlar SRRS årligen in hälsoenkäter från ägare av rhodesian ridgebacks som fyllt tre respektive åtta år, och nu har turen...

Läs mer »

Från och med 2022-01-01 kommer två tillägg till befintliga valphänvisningsregler att införas.

Konsekvens vid parning före 30 månaders ålder

Sedan flera år tillbaka har SRRS en valphänvisningsregel som säger att ”Både...

Läs mer »

Från och med den 1 juni 2021 öppnar vi noseworklistan, lydnadslistan, rallylydnadslistan, brukslistan och agilitylistan för tävlan igen.

Pandemin pågår dock fortfarande och det är därför viktigt att vi alla är noga med att hålla oss uppdaterade kring regeringens, Folkhälsomyndighetens och...

Läs mer »

På SRRS hemsida finns nu en uppföljning av hur vi gemensamt ligger till gentemot målen i RAS efter tredje året (t.o.m 2020).

För varje hundras ska det sedan 2001 finnas så kallade “Rasspecifika Avelsstrategier”, förkortat RAS. RAS är en gemensam handlingsplan för hur avel inom rasen ska...

Läs mer »

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo