Centralstyrelse

SRRS centralstyrelse (SRRS/C) ansvarar för att under det aktuella verksamhetsåret förvalta specialklubben i enlighet med SKKs stadgar och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter samt SRRS stadgar. SRRS/C ansvarar också för att verkställa Fullmäktigemötets beslut. SRRS/C väljs vid SRRS Fullmäktigemöte som hålls årligen under april.

E-post till samtliga styrelsemedlemmar kan skickas till styrelsen@srrs.org.

ORDFÖRANDE
Linda Fredholm
Mobil: 0704-33 20 00
E-post: ordforande@srrs.org

VICE ORDFÖRANDE / LEDAMOT
Johan Ahlenius
Mobil: 0702-63 02 25
E-post: viceordforande@srrs.org

SEKRETERARE / LEDAMOT
Jessica Persson
Adress: Sländgatan 8, 212 29 Malmö
Mobil: 0704-93 37 99
E-post: sekreterare@srrs.org

ADJUNGERAD KASSÖR
Sonja Nilsson
Adress: Skånela Stensta 274, 195 96 Rosersberg
Mobil: 0707-72 68 36
E-post: kassor@srrs.org

LEDAMOT
Anders Cronhäll
Mobil: 0703-74 85 85
E-post: ledamot1@srrs.org

LEDAMOT
Lars Åström
Mobil: 0708-25 28 93
E-post: ledamot2@srrs.org

LEDAMOT
Sandra Persson
Mobil: 0725-36 94 04
E-post: ledamot4@srrs.org

LEDAMOT
Therese Doverot
Mobil: 0702-512306
E-post: ledamot3@srrs.org 

SUPPLEANT
Kristina Fält
Mobil: 0704-93 54 67
E-post: suppleant4@srrs.org

SUPPLEANT
Lilly-Ann Forsman
Mobil: 0705-94 49 52
E-post: suppleant2@srrs.org

SUPPLEANT
Marika Hollstedt
Mobil: 0707-12 38 80
E-post: suppleant3@srrs.org 

SUPPLEANT
Annette Fröstberg
Mobil: 0765-48 60 34
E-post: suppleant1@srrs.org

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo