Medlemskap

Som medlem i SRRS får du bland annat möjlighet att delta vid klubbens olika aktiviteter som exempelvis föreläsningar, kurser och prova-på tillfällen inom olika grenar som t.ex viltspår, nosework, utställning och mycket mycket mera. Du får också vår trevliga medlemstidning ”Ridgeback-Nytt” i brevlådan fyra gånger per år.

Medlemsförmåner

Läs om våra medlemsförmåner här >>>

Medlemsavgift

Huvudmedlem inom Norden 300 SEK/år
Huvudmedlem utanför Norden 350 SEK/år
Familjemedlem 100 SEK/år
Valpmedlem inom Sverige
(endast genom uppfödare)
0 SEK/första året
Valpmedlem utom Sverige
(endast genom uppfödare)
200 SEK/första året

För att kunna vara familjemedlem behöver man bo på samma adress som en huvudmedlem. Familjemedlemskap är ett fullvärdigt medlemskap, men med begränsningen att postutskick (som t.ex medlemstidning) endast skickas till den person som är huvudmedlem.

Bli medlem

Ansökan om medlemskap inom Sverige görs genom att:

Betalning av medlemskapet sker i samband med anmälan, och beviljat medlemskap börjar gälla direkt när avgiften är betald. Efter godkänd betalning skickas ett medlemsbevis till den e-postadress du har angivit i anmälan. Medlemsbeviset, som visar ditt medlemsnummer samt hur länge ditt medlemskap är giltigt, ska skrivas ut eller sparas som en fil i t.ex mobiltelefon för att kunna visas upp vid behov.

Vänligen notera att medlemskapet i SRRS inte automatiskt medför medlemskap i länsklubb inom Svenska Kennelklubben, utan dessa är två separata medlemskap.

Ansökan om medlemskap från utlandet görs genom att:

  • Skicka ett e-postmeddelande till medlem@srrs.org med ditt namn, adress, postnummer, postort, land, telefonnummer och e-postadress. Ange "SRRS utlandsmedlemskap" i e-postmeddelandets ämnesrad.
  • Betala medlemsavgiften till:
    IBAN: SE42 9500 0099 6034 0640 0345
    BIC: NDEASESS
    Betalningsmottagare: Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

Förnya ditt medlemskap
Strax innan ditt medlemskap går ut kommer du att få ett inbetalningskort via kivra eller e-faktura om du anmält dig för detta, annars kommer det i brevlådan. Betala fakturan om du önskar fortsätta ditt medlemskap ytterligare ett år, vilket vi såklart hoppas. Vid utebliven inbetalning avslutas ditt medlemskap.

Registrera valpköparmedlemskap

Uppfödare av Rhodesian Ridgeback erbjuds att kostnadsfritt registrera första årets medlemskap i SRRS för nya valpköpare boende i Sverige, som inte redan är medlemmar i föreningen. Se mer information här >>

Frågor eller ändring av personuppgifter

SRRS medlemsregister administreras av Svenska Kennelklubben (SKK) som är personuppgiftsbiträde. Vid frågor relaterat till ditt medlemskap eller önskemål om ändring av personuppgifter så kontakta SKKs medlemsservice via telefon 08-795 33 44 (måndag till fredag 10.00–12.00 och 13.00–15.00) eller e-postadress medlem@skk.se

 

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo