Valberedning

Valberedningen väljs vid SRRS Fullmäktigemöte, som hålls årligen under april månad, och har som främsta uppgift att förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid nästkommande ordinarie fullmäktigemöte. Är Du intresserad att arbeta som förtroendevald inom SRRS eller känner någon som annan medlem som är lämplig så tveka inte att ta kontakt med någon av medlemmarna i valberedningen.

E-post till valberedningen skickas till valberedning@srrs.org.

SAMMANKALLANDE
Maria Kierkegaard Lundström
Mobil: 0736-88 88 72

LEDAMOT
Charlotte Ekenstierna
Mobil: 0733-46 66 38

LEDAMOT
Kjell Rörström
Mobil: 0725-87 19 68

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo